એક મહિનામાં સોમનાથમાં 20 લાખ લોકો દર્શને આવ્યા, બે કરોડ લોકોએ ઈન્ટરનેટ પર લાઈવ દર્શન કર્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.