કચ્છમાં ખેડૂતોની ચિંતાજનક સ્થિતિ, ચોમાસુ નિષ્ફળ જતાં રવિ પાકમાં થયો ઘટાડો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.