કચ્છ ભાજપમાં સેક્સ બોંબ ફેંકીને કોણ યુદ્ધ ખેલી રહ્યું છે  ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.