કેરળને ગુજરાતે મામુલી રકમનો ચેક આપ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.