ખાનગી કંપનીઓ પાસેથી મોંઘી વિજળી સરકારે ખરીદ કરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.