ગુજરાતના ૧૩ પોલીસ, ૧ ફાયર અને ૪ હોમગાર્ડ જવાનોને રાષ્ટ્રપતિ મેડલથી સન્માનિત કરવામાં આવશે.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.