ગુજરાતમાં કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરીને વેપારીઓને સમન્સ મોકલાઇ રહ્યાં છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.