ગુજરાતમાં 2.50 લાખ લોકોને મોબાઈલ ફોનની ‘નોમોફોબિયા’ બિમારી ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.