ઘરનું ઘર યોજના હેઠળ આવાસ યોજનાનો ડ્રો તથા બાંધકામ આવાસ સહાયના ચેકનું વિતરણ કરાયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.