ચાણસ્મામાં 19 વર્ષ સાથ આપનારા બળદના મૃત્ય બાદ તેની પાછળ ધાર્મિક વિધિ કરાઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.