જાફરાબાદમાં ભાજપે કોંગ્રેસ સાથે કરેલી સમજૂતી તોડી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.