જૂનાગઢ પોલીસનો વિચરતી જાતીના 12 જણા પર ભારે જુલમ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.