ડીફેકટ લાયબલિટીવાળા શહેરમાં કેટલા કીલોમીટરના રોડ છે તેનાથી સ્થાયી સમિતિના ચેરમેન અજાણ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.