દિલ્હી વડી અદાલતે દીપિકાની ફિલ્મ છપાક પર પ્રતિબંધ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.