નર્મદામાં 51 ટકા પાણી ભરેલું છતાં ખેડૂતોને અપાતું નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.