નિતીન પટેલના પૂત્ર જૈમિન સામે અઢી વર્ષ છતાં દારૂ બંધીનો ગુનો કેમ ન નોંધાયો ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.