પતંગથી 35 હજાર પક્ષીઓ કપાઈ મરતાં હતા – રૂપાણી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.