પતંગ દોરી જ નહીં પણ આના પર પ્રતિબંધ મૂકે તો રોજ 300 લોકો બચી જાય

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.