પદ્મશ્રી ડો. તેજસ પટેલ, પદ્મશ્રી ડો. સુધિર શાહ સહિત 41 તબીબોએ કેસરિયો ધારણ કર્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.