પાકિસ્તાનથી ભાગેલા પૂર્વ પ્રધાન રામસિંહ શોઢાએ કચ્છમાં પ્રથમ વખત મતદાન કર્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.