પ્રધાન વાસણ આહીરે અરૂણ જેટલીને અંજલિ આપી દીધી, સરકારી તંત્રએ તે જાહેર કરી દીધું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.