બિલ્ડરોના વાંકે દુકાનદારોને સજા, 12 દુકાનો સિલ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.