બુલેટ ટ્રેનના સરવે માટે ડુમરાલ આવેલાં અધિકારીઓને ભગાડ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.