બે લાખની સામે સવા વર્ષમાં 13 લાખ વ્યાજ વસૂલનારા વ્યાજખોર સામે ફરિયાદ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.