ભાજપના છબીલ પટેલની અમદાવાદમાં ધરપકડ પછી કોઈનું નામ કેમ જાહેર ન થયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.