ભાજપનું બોગસ સહી પ્રકરણ વડી અદાલત સુધી પહોંચ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.