મીઠાઈ દૂધની નહીં પણ તેલ અને પાઉડરની તમે ખાઈ રહ્યાં છો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.