મુંદ્રાનો ટાટા પાવર પ્રોજેક્ટ સરકાર ખરીદશે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.