મેઘરજના વાસણાથી 10 ફુટ, વિજયનગરના ચંદવાસાથી 8 ફૂટ લાંબો અજગર પકડાયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.