મેદાન ન હોવાથી 250 શાળઓને મંજૂરી નહીં મળે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.