મોડાસા નગરપાલિકાની ઘોર બેદરકારી : ગ્લોઝ, માસ્ક વગર દવાનો છંટકાવ કરવા મજબુર કામદારો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.