મોઢેરાના સૂર્યમંદિર કરતા પણ વધુ જૂના સ્મારકની દેખરેખનો વિવાદ પુરાતત્વ અને ગ્રામપંચાયત વચ્ચે અટવાયો.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.