મોરબીના સેવાસદનમાં મંજુરી વિના બેસતા નોટરીઓ સામે કાર્યવાહી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.