મોરારી બાપુના નામે થયેલું અનાજ કૌભાંડ રૂ12 હજાર કરોડનું, રૂપાણીએ દવાબી દીધુ.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.