રાઈડ અકસ્માતમાં 6ની ધરપકડ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.