રાજકોટ કોંગ્રેસ ભાજપ ભળી ગઈ, હવે બચાવ ઝૂંબેશ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.