રાજકોટ સ્વચ્છ શહેર જાહેર થયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.