રાજયમાં 16મી સપ્ટેમ્બરથી નવો મોટર વાહન કાયદો અમલી કરવામાં આવશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.