રાજસ્થાને ટાઈલ્સને સફેદ બનાવતા મટીરીયલ પ્રતિબંધ મૂકતાં મોરબીની ટાઈલ્સ મોંઘી થશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.