રાજ્યની તમામ શાળાઓમાં દીકરીઓને આત્મરક્ષણની તાલીમ અપાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.