રાજ્ય કક્ષાની વાડોકાઈ કરાટે ચેમ્પીયનશીપમાં ગાંધીનગરની ટીમ બીજા સ્થાને રહી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.