રૂપાણીના રાજકીય આરોપ, શાહઆલમની હિંસા પાછળ કોંગ્રેસ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.