લઘુમતી મુખ્ય પ્રધાન છતાં લઘુમતી સમાજની માટે માથાદીઠ રોજ ૨૫ પૈસાનું ખર્ચ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.