લશ્કરી ઉદ્યોગો માટે ગુજરાતમાં સ્કૂલ ઓફ  એડવાન્સ્ડ ડિફેન્સ સ્ટડીઝ સેન્ટર સ્થપાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.