વલસાડ જિલ્લાના ખડકીના રહીશ પાંડુરંગ છ વર્ષથી વારલી પેઇન્‍ટીંગ કરે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.