વાંકાનેરની સાત મંડળીઓના સંચાલકોની ધરપકડ કરતી પોલીસ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.