વાત્રકમાં ૬ યુવાનો ડૂબ્યા, બે મૃતદેહ મળ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.