વાવના ચૂવા ગામે વરસાદી પાણી હજુ ઓસર્યા નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.