શાળાએ જતી છાત્રાને ખેતરમાં ખેંચી દુષ્કર્મનો પ્રયાસ, પ્રતિકાર કરતાં દુપટ્ટાથી ગળે ટૂંપો આપ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.