શિક્ષણ અધિકાર ન આપતી 21 શાળાઓને માલિકોને દંડ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.